Υπεύθυνος Καταστήματος: Γιαννούλη Ελένη
Διεύθυνση:
Γεροκωστοπούλου 39
Πάτρα
26221
Τηλέφωνο:
2610.322020
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)
Άλλες πληροφορίες:

xcvbvxbvcxbcxvbcxvbxcvbcxvbxcvbcb